Occasional Climber

Khumbu_158-18×6

Royal hues

Kangtega, Tamserku and Kasum Kanguru, Khumbu, Nepal